Hantverk & konst

Kursen startar vecka 43 (okt), veckan efter älgjakten. Tyg till dockans kläder får deltagarna ta med själva. Dockans höjd ca 45 cm.
Kostnad för material: lin/ull ca 25 kr, stomme av ståltråd ca 10 kr, lera till händer och ansikte ca 60 kr, vadd ca 75 kr, träskor 55 kr, ögon 25 kr.
För mer info kontakta ledaren: laila.guttke@gmail.com