Hälsa & välbefinnande

Träffgrupp för föräldrar och anhöriga till person med diagnos inom autismspektrum.
Träffas i en liten grupp och dela sina livserfarenheter och kunskaper är ett värdefullt stöd för de flesta människor. Dela sina egna tankar och lyssna till andras erfarenheter och tips från en livssituation liknande den egna. I en enkel samvaro med andra i liknande situation kan vi tillsammans hitta kraft och strategier för vår vardag.

Ledare: Kristina Widén
Tillfälle: Torsdag 17 oktober kl 18.00
Pris: Gratis
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Kungsgatan 28, Kristinehamn
Anmälan: Skicka ett mail till autismvarmland@gmail.com, ange namn och mobilnummer