Musik, teater

Alla seniorer är välkomna till en träff med kaffeservering och underhållning i matsalen, Åsbacka, Molkom
kostnad 20:- inkl fika

Välkomna!