Musik, teater

Trubadurafton med Staffan Magnusson på Eda hembygdsgård
För pris mer information se lokal affischering.