Samhälle

Vi erbjuder en utbildningsdag för dig som ska leda utbildning i din krets kring Centerpartiets
utbildningsmaterial. Den består av två delar; en pedagogisk och en kring sakinnehållet.
Del 1
Här lägger fokus vi vid hur det är att leda en grupp i en studiecirkel och du kommer genomgå
Studieförbundet Vuxenskolans cirkelledarutbildning Grund som omfattar 3 tim.
Vi använder SVs utbildningsmaterial Leda Cirkel.
Del 2
Resten av utbildningsdagen kommer vi titta på hur du tar fram samt bekanta oss med de olika utbildningsmaterialen
som omfattar följande områden:
• Ledarskap Steg 1
• Politik Steg 1
• Kommunikation 1
Vid detta tillfälle kommer vi alltså inte gå igenom allt i materialen. Du som deltar i
utbildningen behöver lägga viss tid på förberedelser genom att läsa igenom materialet.