Vardagsvenska för asylsökande och andra

Vardagsvenska för asylsökande och andra

Språk

Studiecirkeln passar asylsökande och andra som som vill lära sig grunderna i svenska språket och är över 18 år.

Du får träna dig på att tala svenska men även att läsa, höra och skriva svenska.
Din lärare kommer att prata svenska hela tiden så att du lär dig språket så fort som möjligt.
För mer information, kontakta kursledaren mobil 070-7594465 eller e-post ghaidaaatia1996@gmail.com eller e-post ulrika.johansson@sv.se mobil 0739-201690.
Kursen är kostnadsfri.