Beteendevetenskap

Hej kursledare i Säffle!

Nu erbjuder SV utbildningen Jämställd folkbildning till alla våra kursledare. Du får chansen att utveckla ditt ledarskap och lära dig mer om jämställdhet och inkludering.

Kursen är uppdelad i två steg - först en webbutbildning där du i din egen takt får med dig grundläggande kunskaper om jämställdhet, normkritisk pedagogik och hur vi kan skapa en verksamhet där alla känner sig trygga och inkluderade.

Webbutbildningen tar ca 90 minuter att genomföra och du kan pausa och dela upp utbildningen hur du vill. Detta följs upp av en workshop som hålls hos SV Säffle, Hamngatan 5, måndag 27 maj kl. 17.30-21. Under kvällen bjuder vi på smörgåstårta och kaffe. Vi vill att du går webbutbildningen innan du deltar i vår workshop.

Webbutbildningen hittar du på https://www.sv.se/cirkelledarnatet/ledarutveckling/jamstalld-folkbildning/. Du loggar in på lden digitala lärplattformen Learnify med din e-postadress genom att begära ett nytt lösenord. Stöter du på tekniska problem, vill vi att du kontaktar oss.

Varmt välkommen till workshopen 27 maj hälsar Albin Norén, Fredrik Evrell och Sara Falkstad på Studieförbundet Vuxenskolan.