Vi vill kompensera för våra koldioxidutsläpp


För att tänka annorlunda måste vi ibland utmana oss själva rejält. Därför tar vi nu position och påbörjar arbetet med att kompensera våra koldioxidutsläpp.

Vi filtrerar bort en hel del resor dels genom den nya tekniken som innebär digitala möten, dels genom att vi åker mer tåg. Vi påbörjar också klimatkompensation för de resor vi gör med bil, genom vårt projekt i Colombia där vi planterar träd och säkerställer en kvalitativ process genom egna medarbetare på plats.