Paket till offentliga aktörer

Metod- och materialsamlingen sammanställs nu till ett paket som ska kunna användas av offentliga aktörer, till exempel i kommunal verksamhet. Till paketet hör också en utbildning i På vägs pedagogik och metodik.
Materialet är tydligt och detaljerat och tillsammans med en kompletterande utbildning enkelt att använda i verksamhet för målgruppen. Till materialet finns tydliga kursplaner för olika ämnen (yrkeskunskap, personligt entreprenörskap, samhällskunskap och geografi) och konkreta övningar och förslag på pedagogiska upplägg och hur man kan bemöta olika utmaningar.

• Ett sammanhängande kurskoncept besående av olika ämnen i olika nivåer uppdelade i moduler med olika teman: Inkludering, motivation, nätverkande, mål och handlingsplaner, företagsamhet och synliggöra kompetens.

• Konkreta uppgifter och övningar i fyra ämnen: ”yrkeskunskap”, ”personligt” ”entreprenörskap”, ”samhällskunskap” och ”geografi”. Övningarna är uppdelade i fem respektive sex nivåer och täcker en kursverksamhet på ca 14 månader heltid. Samtliga övningar inleds med en tydlig handledning.

• 22 kursplaner i ovanstående ämnen och nivåer. Kursplanerna är utformade för att vara enkla att förstå och arbeta efter.

• Tydliga pedagogiska beskrivningar och handledningar i det pedagogiska upplägget.

• En utbildning i metodiken.

Paketet kommer tillgängliggöras via en skyddad hemsida. Du har som användare själv möjlighet att anpassa upplägget efter egna behov och förutsättningar.

Den pedagogiska utbildningen utformas specifikt för er organisation och verksamhet. Utbildningen genomförs alltså hos er och enbart för era anställda.

I värmländska kommuner finns också möjligheten att istället för att köpa metod och material för egen verksamhet, anlita SV Värmland för ändamålet.