Tillbaka

På väg

Projekt ”På väg” är ett metodutvecklingsprojekt som bygger på folkbildningens pedagogik, inkludering av civilsamhället i integrationsprocessen och att utveckla ny metodik samt sätta samman beprövad metodik på nya sätt: bland annat estetiska lärprocesser och mentorskap.

Målgrupp för projektet är arbetslösa utlandsfödda kvinnor med låg utbildning och/eller liten arbetslivserfarenhet. Projektet genomförs i Forshaga, Kil, Kristinehamn och Karlstad i samverkan med AF och kommunernas socialförvaltningar/arbetsmarknadseneheter.

Syftet med projektet är att tillämpa och utveckla metoder för att öka övergången till studier och arbete samt arbetsmarknadspolitiska program för utlandsfödda kvinnor med liten arbetslivserfarenhet och/eller låg utbildning. Ökad anställningsbarhet och minskad långtidsarbetslöshet hos målgruppen.

Projektets aktiviteter är utformade enligt den pedagogiska modellen ”studiecirkel” och planeras genomföras som kursverksamhet på respektive ort. I kursverksamheten vill projektet samverka med det omgivande samhället – inte minst föreningslivet på olika sätt.

Tidsplan
1/3 2016 – 30/6 2016 Planering
Ca 1/8 2016- 31/12 2018 Genomförande
1/1 2019 – 28/2 2019 Avslut


Projektet medfinansieras av Europeiska Unionen och Europeiska Socialfonden.


 

    

Jenny Linzie
Projektledare
0550- 230 231
jenny.linzie@sv.se