Tillbaka

På väg

Projekt På väg är ett arbetsmarknadsprojekt som drivs av SV Värmland med stöd av Europeiska socialfonden och i samverkan med Arbetsförmedlingen och kommunerna Kil, Forshaga, Kristinehamn, Filipstad och Karlstad.

Syftet med projektet är att tillämpa och utveckla metoder för att öka övergången till studier och arbete samt arbetsmarknadspolitiska program för utlandsfödda kvinnor som har liten arbetslivserfarenhet och/eller låg utbildningsnivå. Projektets aktiviteter består till största del av kursverksamhet på heltid för målgruppen i Karlstad, Kristinehamn och Filipstad.

En viktig del i projektet är att utforska vilken roll folkbildningspedagogiken, med studiecirkeln som pedagogisk modell kan spela i integrationsarbetet och inkluderingen på arbetsmarknaden. Kursverksamheten är därför uppbyggd med studiecirkeln som mall. Studiecirkeln innebär en kollektiv lärprocess som utgår från människors egen kraft att lära utifrån sina förutsättningar. Pedagogikens inbyggda flexibilitet och inkluderande anslag gör att den passar väl utifrån målgruppens behov.

Projektet ska också utveckla en sammansatt pedagogik för målgruppen med olika delkurser, ämnen och pedagogik. Bland annat använder vi oss av estetiska lärprocesser och praktisk verksamhet på olika sätt, liksom samverkan med det omgivande samhället.

I ”På vägs” metodik integreras olika ämnen med varandra i inlärningsprocessen i syfte att tillsammans skapa viktiga pusselbitar som deltagarna behöver för att närma sig samhällsgemenskapen och arbetslivet. Genom samverkan mellan olika ämnen möter deltagarna viktiga frågeställningar utifrån olika perspektiv.

Projektet pågår 1/3 2016 – 28/2 2019

 


Projektet medfinansieras av Europeiska Unionen och Europeiska Socialfonden.


 

    

Jenny Linzie
Projektledare
0550- 230 231
jenny.linzie@sv.se