Tillbaka

Hållbar utveckling för utsatta familjer på landsbygden i Colombia

SV Värmland driver flera små projekt med lokala bönder i Colombia och vår vision är att skapa en hållbar utveckling för utsatta familjer på landsbygden. Verksamheten är inriktad på ökad kunskap om kaffe, kakao, frukt- och grönsaksodling och gemensamma lösningar för både drift och försäljning. För att kunna sälja sina produkter behövs större volymer och för att kunna odla större volymer behöver bönderna bli bättre på att samarbeta med varandra. SV:s projekt verkar för att öka kunskapen om gemensamma lösningar samt stötta för att bygga nätverk.

SV samarbetar med Grupo Asociativo Alto Troja, Agromezon, Asprocaeco och AgroArizona i kommunerna Neiva och Baraya, samt APCAP, Asociación de productores y comercializadores agropecuarios i kommunen Palestina som alla är verksamma i regionen Huila i södra Colombia.

SV Värmland samarbetar också med Corporación de Servicios Integrales Las Ceibas – Corpointegral Ceibas. Denna organisation består av 11 små bondeorganisationer, varav Agromezon och Asprocaeco ingår. Corpointegral Ceibas erbjuder tjänster inom jordbruksproduktion, transport, turism, hållbar förvaltning av naturresurser som sanering av vatten och trädplantering samt förädling av jordbruksprodukter.

Utbildning i ledarskap
Vi genomför en utbildningssatsning i ledarskap inom fyra olika områden:

  • Mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet
  • Produktions- och marknadsfrågor samt certifiering
  • Livsmedelssäkerhet, näringslära och hur det kan förbättra hälsan
  • Organisation - att stärka föreningarna samt stärka samverkan i byarna, både socialt och ekonomiskt.

Vi arbetar för att hela bondefamiljen ska delta i utbildningen, inte bara männen utan även kvinnor och barn. Genom utbildningen vill vi stärka föreningarna så att de kan fungera som verktyg för att förbättra familjernas ekonomi.

SV introducerar trädjordbruk
Vi presenterar olika sätt för familjerna att öka sin produktion. Till exempel introducerar vi nu idén med trädjordbruk vilket innebär att det mellan varje odlingsrad planteras en rad träd. Dessa rader av träd håller ihop jorden bättre och underlättar så att inte odlingarna spolas bort av regnet. Att odla flera olika växtarter på samma plats på detta sätt gör också att risken för sjukdomar minskar.

Anders Heimer hos oss på SV är nere i Colombia några gånger om året och bevakar projekten på plats. Läs ett nyhetsbrev från hans senaste besök december 2018.


 

 

Anders Heimer
Projektledare
054-402 01 31
anders.heimer@sv.se