Tillbaka

Min Säkerhet

Min Säkerhet genomför säkerhetsutbildningar för personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). Studieförbundet Vuxenskolan Väst kommer påbörja utbildning under v 38.

Kurserna är anpassade för målgruppen och skapar en ökad trygghet och egenmakt. Kurserna tar upp olika typer av risker som man kan råka ut för i vardagen och hur man hanterar dessa. 

Kursen är uppdelad på 11 tillfällen, varje tillfälle har ett nytt tema.

Våra säkerhetsteman är:

  • Säkerhet hemma och på jobbet
  • Brandsäkerhet del 1
  • Säkerhet i stadsmiljö och trafik
  • Säkerhet vid skogar och sjöar
  • Personlig säkerhet - så undviker jag att bli lurad
  • Ekonomisk trygghet och säkerhet på internet
  • Samhällskriser och extrema väder
  • L-ABCDE
  • Hjärt- lungräddning (HLR)
  • Brandsäkerhet del 2

Projektet Min Säkerhet startade våren 2018. Med hjälp av projektmedel från Allmänna Arvsfonden har vi tagit fram ett unikt kursmaterial med tillhörande app.  

Vårt mål är att hålla säkerhetsutbildningar i Sverige även efter hösten 2020 med hjälp av nya samarbeten.

Läs mer om Min Säkerhet och anmäl intresse på sv.se/min-sakerhet