Hyra en mötesplats hos oss?

Behöver du en lokal för möte, föreläsning eller gruppverksamhet? Vi har flera storlekar på salar och med olika utrustning som kan anpassas efter dina behov.

Kostnad för
SV Västra Götalandsregionen, grund- medlems- och samverkande organisationer.

  • Studielokal för möten etc utan utrustning Gratis, i mån av plats och om organisationen har cirklar. Annars som extern förhyrning.
  • Datasal vid exempelvis eget hållna kurser 400 kr/timme

Kostnad för
Företag, andra utbildningssamordnare m. fl.

  • Datasal - hyresgästen har egen ledare 550 kr/timme
  • Datasal - inklusive ledare 850 kr/timme
  • Övriga studielokaler med specialutrustning - inklusive ledare 850 kr/timme
  • Studielokal med bärbara datorer - hyresgästen har egen ledare 550 kr/timme
  • Studielokal med bärbara datorer - inklusive ledare 850 kr/timme
  • Studielokal/rum för enstaka tillfällen 150 kr/timme
  • Kaffe/te Självkostnadspris

Har du särskilda utrusningsbehov, hjälpmedel eller anpassade lokaler på annat sätt meddela vid bokning.

Kontakta oss på kundtjänst 010 - 33 00 900 eller via e-post vast@sv.se