ACEM-meditation

ACEM-meditation

Hälsa & välbefinnande

Acem-meditation är en modern meditationsteknik med starka inslag av medveten närvaro och acceptans. Acem är en internationell organisation som grundades i Oslo och har lärt ut meditation sedan 60-talet. Med sig från cirkeln får deltagarna ett omfattande och personligt studiematerial. Läs mer på acem.se