Studiecirkel i Äganderättsfrågor. Vi startar 20 februari kl 19.00 i fotbollstugan Grunnevi i Västerlanda.
Fika kommer att finnas.
Gratis och öppet för medlemmar i Västerlandas lokala LRF förening.

20/2 självstudier material "När andra vill ta över din mark"
27/2 Föreläsning om Skog och ägande - Peter Tagesson, LRF
5/3 Självstudier
13/3 Föreläsning om Åker och ägande - Håkan Persson - LRF
20/3 Självstudier
27/3 Sammanfattning