Beteendevetenskap, Hälsa & välbefinnande

fotograf Maria Johannessen

Kunskapshöjande och förebyggande föräldraföreläsning
Välkommen till en kunskapshöjande och förebyggande föräldraföreläsning om alkohol, droger och lustgas och dess konsekvenser för individen, samhället och miljön. Du får också ta del av lokal statistik och nulägesbild från kommunpolis och MiniMia.
Alla barn och unga har rätt att växa upp i en vålds- och drogfri miljö. Som vuxna är vi skyldiga att engagera oss i att skydda våra barn och ungdomar och verka för det som främjar växande och en sund utveckling. Fler insatta vuxna ger färre utsatta barn!

Föreläsningen sker via plattformen Zoom, vill du delta på plats anmäl dig till arrangemang 84018.

Varför är det viktigt med en åldersgräns på alkohol? Föräldrarnas roll?
Hur pratar man med barn om droger?
Hur påverkas den unga hjärnan av narkotika?
Tecken och symptom?
Vad säger lagen?
Bidrar narkotikatillverkning till miljöförstöring och konflikter i samhället?
Lustgas-ett missbruksmedel bland barn och unga?

Föreläsare:
Lennart Johansson-utbildningskonsulent inom alkohol och narkotikaområdet. Flera års erfarenhet av narkotikarotelns operativa enhet i missbruksmiljöer.
Marie Clasgård-leg pedagog och lång erfarenhet av förebyggande och främjande arbete i skolan och idrotten. Båda är verksamma i Stiftelsen Sportfront mot droger, våld och ohälsa. www.sportfront.se

Lokala aktörer:
Polisen
MiniMia - Öppenvårdsmottagning för ungdomar upp till 24 år och deras föräldrar när alkohol och narkotika har blivit eller är på väg att bli ett
bekymmer. Målet är att stödja ungdomar till en positiv utveckling och ett drogfritt liv.

Välkomna!

Föreläsningen är kostnadsfri.
Anmälan senast den 17 maj, ange kommun du bor i. När du anmäler dig får du en länk till din e-postadress.
Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor via chatt.

Arrangeras i samarbete med Orust kommun, Tjörns kommun, Stenungsunds kommun och Sportfront.

För mer information kontakta oss:
Studieförbundet Vuxenskolans kundtjänst 010 - 33 00 900