Musik, teater

Kom och sjung med oss;
Jörgen Öbom, Martin Samuelsson, Majvor Sellman och Eva Högmark.
Medtag egen kaffekorg
Fri entré

Välkommen

i samarbete med Orusts Teaterförening