Övrigt

Amatörradiocertifikat

Kursinnehåll
Amatörradiocertifikat ger tillgång till samtliga frekvensband. Här krävs kunskaper i elsäkerhet, reglementen, elteknik och radioteknik. Det finns inga prov på de elektriska säkerhetsbestämmelser men för din egen säkerhet är det bra att även kunna dessa. För amatörradiocertifikat behöver du kunna lite om olika antenntyper, vågutbredning på olika frekvensbanden och vad som påverkar vågutbredningen samt veta hur man beräknar och tillverkar en enklare antenn. Kunskap om hur en sändare/mottagare är uppbyggd (schematisk). Dessutom måste du lära dig några trafikförkortningar och radioreglementet.

Som licensierad sändaramatör har du möjlighet att få kontakt med tusentals likasinnade runt om i världen. Du kan få kontakt med någon annan sändaramatör i samma stad/by eller i Europa, Afrika eller Amerika inom några minuter. Kontakterna kan ske via kortvåg eller på VHF/UHF. Hobbyn är väldigt bred och det finns många olika inriktningar.

Studiematerial
SSA har tagit fram Utbildningsmaterial/-Utbildningskasse, Beställs hem till första träffen. Vi beställer från www.ssa.se

Bra att veta
För att klara certifikatet bör du ha matematikkunskap som motsvarar årskurs 9 i grundskolan. Du avlägger prov hos någon av Föreningen Sveriges Sändareamatörers, SSA:s, provförrättare i slutet på kursen. När du klarat provet erhåller du ett amatörradiocertifikat, vilket är ett dokument som utfärdas som bevis för att man har en viss kompetensnivå. Nu erhåller du också en anropssignal/amatörradiosignal.

Anmälningsinformation
Studiecirkeln startar vid minst 4 anmälda deltagare

Om inget datum är utsatt startar kursen så fort vi har tillräckligt många anmälda.
Anges datum är detta preliminärt och kan bli fram flyttat om vi behöver få in fler anmälningar.

Observera att vi regelrätt inte skickar någon bekräftelse på anmälan via e-post direkt efter anmälan, annat än det autosvar du får om att din anmälan är skickad.
Vi skickar kallelse/faktura 1-2 veckor innan kursstart.

För anmälan eller mer information kontakta oss:
Studieförbundet Vuxenskolans kundtjänst 010 - 33 00 900