Övrigt

Den här kursen tar sin utgångspunkt i formulering och uppföljning av effektiva mål, vilket är en nödvändighet för att en verksamhet ska kunna följas upp och bedrivas kvalitativt. Vi behandlar frågor såsom: Hur kan övergripande mål i en stor organisation brytas ned och följas upp i ett microperspektiv? Hur formuleras mål som är inspirerande och bjuder in till ägarskap hos alla i ett arbetslag eller ett team? Hur kan en målformuleringsprocess göras begriplig och meningsfull?


Om inget datum är utsatt startar kursen så fort vi har tillräckligt många anmälda.
Anges datum är detta preliminärt och kan bli fram flyttat om vi behöver få in fler anmälningar.

Observera att vi regelrätt inte skickar någon bekräftelse på anmälan via e-post direkt efter anmälan, annat än det autosvar du får om att din anmälan är skickad.
Vi skickar kallelse/faktura 1-2 veckor innan kursstart.

För anmälan eller mer information kontakta oss:
Studieförbundet Vuxenskolans kundtjänst 010 - 33 00 900