Antigympa-en praktisk introduktionskurs i avspänning

Antigympa-en praktisk introduktionskurs i avspänning


I antigympa tränar du tilliten till dig själv, din kropp och din förmåga. Du lär känna din kropp inifrån och ut genom små, små, enkla men precisa rörelser där hänsyn tas till muskelkedjornas samband och kroppens självläkande förmåga. Rörelserna, som utförs på egna villkor är utvecklade för att ge ökad kroppsmedvetenhet och hjälper kroppen att hitta tillbaka till de vanor och rörelsemönster som ger en mer balanserad kropp.

Antigympa utgår från behovet av att töja ut baksidans muskulatur som ofta är förkortad och många gånger utgör grundorsaken till stela axlar, nacke och rygg. Antigympan stödjer nervbanorna att komma ur sina gamla slitsamma vanor och mönster för att istället leta sig fram till nya så att musklerna och blodcirkulationen kan fungera mer optimalt. Det unika i antigympa är att man tar hänsyn till hela muskulaturens samspel, man förkortar inte några redan spända muskler för att sträcka ut andra förkortade muskler, dvs man undviker att kompensera. Du tränar dig i att lyssna på din kropp och lär känna kroppen inifrån och ut genom små, enkla men precisa rörelser.

Antigympa passar alla oavsett i vilken fysisk kondition ens kropp befinner sig i. Övningarna utförs till största delen liggande. Medtag liggunderlag och filt. Bekväma kläder är att rekommendera.


Susanne Törnqvist är friskvårdsterapeut och utbildad inom flera kroppsterapier och bl.a. antigympa. Hon arbetar med kraniosakral terapi och massage, samt föreläser och håller kurser.

Plats Lilla Edet, lokal meddelas senare.
Anmälningsinformation

Studiecirkeln startar vid 16 anmälda deltagare

Om inget datum är utsatt startar kursen så fort vi har tillräckligt många anmälda.
Anges datum är detta preliminärt och kan bli fram flyttat om vi behöver få in fler anmälningar.

Observera att vi regelrätt inte skickar någon bekräftelse på anmälan via e-post direkt efter anmälan, annat än det autosvar du får om att din anmälan är skickad.
Vi skickar kallelse/faktura 1-2 veckor innan kursstart.

För anmälan eller mer information kontakta oss:

Studieförbundet Vuxenskolans kundtjänst 010 - 33 00 900