Musik, teater

Kom och sjung med oss!
Majvor Sellman och Eva Högmark m.fl.


Förköp
Fri entré

Pga. restriktionerna måste biljetterna förbokas per telefon max 60 personer.

Eva 070-601 34 28 eller Majvor 070-471 27 77

Arrangeras i samarbete med Orusts Teaterförening

För mer information kontakta oss:
Studieförbundet Vuxenskolans kundtjänst 010 - 33 00 900