Trädgård, hus och hem

Kvällskurs med fokus - året runt i din trädgård
EVENEMANGET ÄR TYVÄRR INSTÄLLT. NYTT TILLFÄLLE 29/11 PÅ STUDIEFÖRBUNDET VUXENSKOLAN, STENUNGSUND

Naturen strävar hela tiden att vara i balans. Att vara i balans innebär att du är i harmoni med allting runtomkring dig, man lever i symbios och sjukdomar bryter inte ut. På den här kvällskursen får du med dig en insikt som ska hjälpa dig att skapa mer balans i din trädgård och en trädgård som fungerar året runt.

Kursinnehåll
Under kvällen kommer vi gå igenom:
- Vad är balans, vad innebär det och hur uppnår man balans.
- Kretslopp - Vad är kretslopp, hur kommer vi in i bilden och vad kan vi göra - Odla din egen mat, kompostera, leva i symbios med djuren i din omgivning och kort om enkel biodling.
- Vi knyter ihop påsen i slutet av kursen där några av deltagarna får ta upp egna trädgårdsbekymmer där vi tillsammans tänker till och kommer med förslag till lösningar på hur man kan uppnå mer balans.

Alla deltagare erbjuds en privat trädgårdskonsultation till rabatterat pris.

Åsa håller i kursen och har studerat naturen under hela sitt liv och de senaste tio åren har hon arbetat specifikt med trädgårdar. Idag driver hon en egen verksamhet som trädgårdskonsulent med syfte att hjälpa andra att uppnå balans.
Mer information hittar ni på www.harmonisktradgard.se.

Bra att veta
Kursen hålls på Humlebråtens hembygdsgård, Ödsmål strax utanför Stenungsund.

Cirkeln arrangeras i samarbete med:
Trädgårdsharmoni

Anmälningsinformation
Studiecirkeln startar vid 5 anmälda deltagare

Om inget datum är utsatt startar kursen så fort vi har tillräckligt många anmälda.
Anges datum är detta preliminärt och kan bli fram flyttat om vi behöver få in fler anmälningar.

Observera att vi regelrätt inte skickar någon bekräftelse på anmälan via e-post direkt efter anmälan, annat än det autosvar du får om att din anmälan är skickad.
Vi skickar kallelse/faktura 1-2 veckor innan kursstart.

För anmälan eller mer information kontakta oss:

Studieförbundet Vuxenskolans kundtjänst 010 - 33 00 900