Beteendevetenskap

vad gör man på ett årsmöte?
Tisdag 5 februari kl 18:00-20:00, Älvängen

Hur fungerar ett årsmöte i en ideell förening?
Stadgar, ombud, kallelse, ansvarsfrihet, revisionsberättelse, motion, proposition, valberedning, revisionsberättelse…
Vi hjälper dig att få koll på det du behöver veta!