Årsmötesakuten-vad gör man på ett årsmöte i en ideel förening?

Årsmötesakuten-vad gör man på ett årsmöte i en ideel förening?

Stadgar, ombud, kallelse, revisionsberättelse, ansvarsfrihet, motion, proposition, valberedning, revisionsberättelse
Hur fungerar ett årsmöte i en ideell förening?
i samarbete med Ale kommun