Historia & Konsthistoria

Arvet från antikens Aten och Rom


Kursinnehåll
Deras betydelse för europeisk historia och kultur.

Kursplan
Europeisk kultur har antikens Aten och Rom som sin grundval. Från Aten har vi fått det fria tänkandet och vetenskaperna, som fortfarande har grekiska beteckningar på –logi och –ik, t. ex. biologi (läran om livet) och fysik (det som berör naturen). Medicinsk forskning föddes i Grekland (Hippokrates). Grekisk bildhuggarkonst och arkitektur har varit mönsterbildande. Olika litteraturgenrer skapades i Grekland och har fortfarande grekiska namn: drama, teater, tragedi, scen, komedi, poesi, epos, lyrik, musik. Historieskrivningen är också en grekisk skapelse. Nya Testamentet är skrivet på grekiska.
Till följd av Roms expansion och politiska dominans inlemmades Grekland i Romarriket.
Romarna adopterade och förvaltade arvet från grekerna. Romarnas storhet var deras imperiebyggande, ett av världshistoriens största välden. Europas nuvarande karta och språkområden är i mycket resultatet av deras erövringar. Romarna var framstående när det gäller nyttoarkitektur: vägar, akvedukter, broar fungerar ofta fortfarande. När Romarriket upplöstes behöll Rom ändå sin roll som kristenhetens huvudstad och gör så än. Därför kallas Rom ”Den eviga staden” (Urbs aeterna).


Studiematerial


Bra att veta


Anmälningsinformation
Studiecirkeln startar vid 7 anmälda deltagare

Om inget datum är utsatt startar kursen så fort vi har tillräckligt många anmälda.
Anges datum är detta preliminärt och kan bli fram flyttat om vi behöver få in fler anmälningar.

Observera att vi regelrätt inte skickar någon bekräftelse på anmälan via e-post direkt efter anmälan, annat än det autosvar du får om att din anmälan är skickad.
Vi skickar kallelse/faktura 1-2 veckor innan kursstart.

För anmälan eller mer information kontakta oss:
Studieförbundet Vuxenskolans kundtjänst 010 - 33 00 900