Babytecken

Babytecken

Babytecken är en metod att stödja kommunikationen mellan dig och ditt barn. Tecknen används tillsammans med tal och kan användas med barn i åldrarna 0-3 år.
När ni pratar med ert barn tecknar ni de viktigaste orden i meningen.

Babytecken stärker ditt barns självkänsla, barnet lär sig prata tidigare och blir stärkt i sin språkuppfattning.

Cirkelns är planerad för 3 tillfällen och 3 timmar var gång.
Startdatumet är preliminärt och kan skjutas upp. Vi startar när vi fått tillräckligt många deltagare.