Djur, natur & miljö

Den som varit biodlare några år börjar förr eller senare att fundera på möjligheten att odla drottningar i den egna bigården. Cirkeln Drottningodling till husbehov koncentrerar sig på en enkel metod för drottningodling som alla kan klara av och som inte kräver en uppsjö av särskild utrustning.

Vi träffas sju gånger med start 11 maj 2021. När cirkeln och drottningodlingen väl har startat måste cirkeln träffas de dagar som odlingen behöver tillsyn enligt odlingsschemat. Mot slutet av perioden sätter vi ut drottningarna för parning på föreningens parningsplats Smörsund. Därefter märks drottningarna och tillsätts samhällen i den egna bigården. Föreningen värnar om Ligusticabiet. Den som vill odla drotttning av en annan biras måste själv ombesörja parningsplats.

Som kurslitteratur används Biodlarnas bok Drottningodling steg för steg.

Förkunskapskrav: För att få ut mesta möjliga av cirkeln bör du ha något eller några års erfarenhet av biodling.

Cirkelavgift: Medlemmar i Södra Inlands Biodlareförening betalar 900 kr/person, övriga 1000 kr. I avgiften ingår kurslitteratur. Deltagarna bekostar själva eventuellt inköp av specialmaterial.

Kontakta gärna Eva Carlsson så berättar hon mer om kursen: evai.carlsson@gmail.com eller 0707-314 563.

Vi anpassar oss efter rådande coronaläge. Det blir arbete i små grupper och utomhus så mycket som möjligt. Tänk på kläder efter väder och sittunderlag.


I samarbete med Södra Inlands Biodlareförening