Djur, natur & miljö

Är du intresserad av naturen och vad den ger en som människa så är biodling en fantastisk hobby. "Jag ser på naturen på ett annat sätt som biodlare", säger Magnus Samuelsson som är studiecirkelledare för kursen i Biodling.

Kursinnehåll
I den här kursen lär du dig grunderna för att sköta bin. Kursen innehåller både teori och praktiskt arbete i bigård. Kursplanen omfattar 40 studietimmar fördelade på 10 tillfällen där 7 tillfällen är teoretiska och 3 tillfällen är praktiska. I kursen används materialet Bin till nytta och nöje, som ingår i kursavgiften. Praktiken kommer att hållas i Uddevallanejdens biodlareförenings föreningsbigård. Där får du som deltagare bekanta dig närmare med bina och deras bostad. Det finns också ett stort nätverk av medlemmar i föreningen med bred kunskap om bin och biodling. Vid kursens slut skall du ha tillräckliga kunskaper att kunna skaffa dig ett eget bisamhälle och ta hand om det.

Cirkelledare Magnus Samuelsson
Magnus Samuelsson har haft bin sedan 1994. Han har även engagerat sig som bitillsynsman med ytterligare ansvar kring biodling, sjukdomsbekämpning m.m. Magnus blir väldigt glad över att kunna medverka till att fler skaffar bin och har det som hobby. Han trycker också på att det efter kursen finns en fin samvaro i biodlarföreningarna, där biodlare delar kunskap med varandra, att ta del av för den som önskar.

Välkommen med din anmälan!

Anmälan/Info
Vi skickar kallelse/faktura 1-2 veckor innan kursstart. Observera att vi regelrätt inte skickar någon bekräftelse på anmälan via e-post direkt efter anmälan, annat än det autosvar du får om att din anmälan är skickad.

För mer information kontakta oss
Studieförbundet Vuxenskolans kundtjänst 010 - 33 00 900