Djur, natur & miljö

Kom igång med din egen biodling!
För dig som vill skaffa egna kupor eller bara veta mer om bin, honung och pollinering. Denna studiecirkel syftar till att lära ut grunderna i biodling, både teoretiskt och praktiskt. Vi träffas åtta gånger och bestämmer gemensamt lämpliga datum för träffar.

Studiematerial
Kurslitteratur "Mina första år som biodlare" samt arbetsbok kan erhållas genom oss till en kostnad om 400 kr som läggs till kursavgiften. Har du redan boken meddela detta vid anmälan.

Kursen kan starta under förutsättning att vi som studieförbund vid startdatum har möjlighet att anordna arrangemang med fysiska träffar. Startdatum kan bli framflyttat om vi behöver få in fler anmälningar. Observera att vi regelrätt inte skickar någon bekräftelse på anmälan via e-post direkt efter anmälan, annat än det autosvar du får om att din anmälan är skickad.

Vi skickar kallelse/faktura 1-2 veckor innan kursstart.

För mer information och anmälan kontakta oss:
Studieförbundet Vuxenskolans kundtjänst 010 - 33 00 900