Djur, natur & miljö

Start våren 2022
Kursinnehåll
Från larv till vuxet bi, sjukdomar och honungshantering. Mera kurser och möten på distriktets hemsida och bitidningen.
https://goteborg-bohuslan.biodlarna.se
Det kommer att ges möjlighet att vara med i bigården för den som önskar.

Vid stort intresse med många anmälningar delar vi gruppen på två olika dagar.

Vid "Startdatum kommer" startar kursen så fort vi har tillräckligt många anmälda. Anges datum är detta preliminärt och kan bli framflyttat om vi behöver få in fler anmälningar. Observera att vi regelrätt inte skickar någon bekräftelse på anmälan via e-post direkt efter anmälan, annat än det autosvar du får om att din anmälan är skickad. Vi skickar kallelse/faktura 1-2 veckor innan kursstart.

För mer information kontakta oss:
Studieförbundet Vuxenskolans kundtjänst 010 - 33 00 900