Djur, natur & miljö

En utvecklingsmöjlighet för dig som biodlare
Kursen vänder sig till dig som har gått nybörjarkurs i biodling och vill fördjupa dina kunskaper för att utvecklas som biodlare. Det är bra om du har kommit i gång som biodlare och haft bi under minst ett år.

Kursinnehåll
Kursen kommer i huvudsak att bestå av diskussioner utifrån de erfarenheter deltagarna har vilket gör att deltagarna själva kan påverka innehållet i kursen. Förslag på ämnen som kommer att tas upp:
- invintring, övervintring, vårutveckling, svärmförhindran, varroaproblematiken

Studiematerial
Vi utgår från boken ”Mina första år som biodlare”, men har du andra biodlarböcker så som exempelvis ”Bin till nytta och nöje” eller ”Boken om biodling” så fungerar de också. Ange i anmälan om du behöver "Mina första år som biodlare". En litteraturavgift på omkring 170 kr tillkommer i så fall.

Cirkelledare
Ann-Britt Carlson, Stenungsunds biodlareförening

Anmälningsinformation
Studiecirkeln startar vid fem anmälda deltagare. Observera att vi regelrätt inte skickar någon bekräftelse på anmälan via e-post direkt efter anmälan, annat än det autosvar du får om att din anmälan är skickad. Vi skickar kallelse/faktura 1-2 veckor innan kursstart.

Cirkeln arrangeras i samarbete med
Stenungsunds biodlareförening

Vad är en studiecirkel?
Studiecirkeln har en speciell pedagogisk form. I en studiecirkel träffas deltagare i små grupper för att lära sig något tillsammans. Grunden är det egna intressen och den fria viljan. Hela gruppen, ledaren och deltagarna, bidrar med sin kunskap, sin nyfikenhet, sina erfarenheter och frågor för att påverka inriktning och resultat i studiecirkeln.