Djur, natur & miljö

När man varit biodlare ett år eller två brukar man känna sig mogen att utveckla biodlingen ytterligare. Då är det dags att fylla på kunskapsförrådet: När ska man stödfodra och när ska man drivfodra? Hur bedömer man bistyrka? Hur utökar man? Hur och när gör man en avläggare? Hur vet man att samhället planerar att svärma och hur förhindrar man det? I studiecirkeln Biodling i praktiken får du svar på alla dessa frågor och många fler.

Studiecirkeln Biodling i praktiken passar alla som vill utvecklas som biodlare. Cirkeln har stort fokus på praktisk tillämpning och med ett flexibelt upplägg ger den stort utrymme för diskussion och utbyte av erfarenheter. Cirkeln äger rum i biodlarföreningens bigård men kan även göra nedslag i någon av deltagarnas bigårdar för att utföra något ingrepp.

Cirkeln träffas kl 18–21 vid fem tillfällen med början i maj. Dessutom arrangeras ett extra tillfälle i början av hösten i samband med invintringen av föreningens bin.

Ur innehållet:
• Vårundersökning. Stödfodring och drivfodring.
• Den viktiga planen för bisamhället, skötselschema. Varroakontroll och behandling.
• Hur ser det ut i naturen i månadsskiftet maj/juni? Hur påverkar läget samhällets utveckling?
• Hur får du en biodling att växa av egen kraft? Avläggare. Drottningtillsättning. Friska vinterbin.
• Planering för skörd och för nästa säsong. Invintringsdugliga samhällen. Hygien.

Förkunskapskrav: Nybörjarkurs eller motsvarande erfarenhet.

Cirkelavgift: Medlemmar i Södra Inlands Biodlareförening betalar 650 kr/person, övriga 900 kr/person. Kurslitteratur ingår inte.

Kontakta gärna Eva Carlsson så berättar hon mer om cirkeln: evai.carlsson@gmail.com, mobil 0707-314 563.

Vi anpassar oss efter rådande coronaläge. Det blir arbete i små grupper och utomhus så mycket som möjligt. Tänk på kläder efter väder och sittunderlag.


I samarbete med Södra Inlands Biodlareförening