Djur, natur & miljö

Södra Inlands biodlareförening ansvarar för denna kurs och den hålls i föreningsbigården vid Kringledammen i Kareby (Prästvägen 570, Kareby).

Kursplanen omfattar 30 studietimmar fördelat på åtta tillfällen. Vi följer Sveriges Biodlares Riksförbund SBR:s kursplan i Min biodling och Mina första år som biodlare.

I kursen ingår teori kring bin och biodling och praktiska moment. De praktiska momenten har vi främst på två lördagar med dubbelpass. Alla kurstillfällen sker i föreningsbigården vid Kringledammen i Kareby. Adress: Prästvägen 570.
Tiden på vardagskvällarna är kl 18-21, på lördagarna är det kl 10-16. Det blir sammanlagt 6 vardagskvällar och 2 lördagar. Kurstillfällena kommer att ligga utspridda under mars tom augusti. Det blir en lördag i juni och en i augusti, vi avslutar kursen med att slunga honung från föreningens bisamhällen.

I kursavg ingår ovan nämnda böcker och fika, på lördagarna även en enklare lunch. Mer info om böckerna finns i bif länk. /www.biodlarna.se/produkt-kategori/larobocker/

För frågor kontakta Eva Carlsson: evai.carlsson@gmail.com eller 0707-314 563.

I samarbete med Södra Inlands biodlareförening