Biodling nybörjare

Biodling nybörjare

Trädgård, hus och hem

Grundkursen avser lära Dig tillräckligt mycket för att helt på egen hand kunna sköta en biodling.

Kursen omfattar både teori och praktik. 5 teori- och 5 praktikpass, totalt tio sammankomster om ca 3 lektionstimmar per gång.

Teoridelen börjar troligen i slutet av februari/början av mars. och vi träffas var 14:e dag.

Praktikdelen börjar tidigast i maj och är utspridd över hela sommaren. Tider och platser bestäms av binas utveckling och vädret.


En kort sammanfattning, av vad kursen i huvudsak handlar om. Givetvis kan Du, som kursdeltagare, påverka.

Kursplan

Teoridelen
Introduktion av kursen. Biodlarens utrustning.
Bisamhället och dess invånare. Binas biologi.
Året i bigården.
Drottningodling och honungshantering.
Problem i bikupan. Bihälsa.
Avläggare, dvs hur man bildar nya bisamhällen.

Praktik (under sommaren)
Vi bekantar oss med ett bisamhälle.
Vi gör en avläggare
Vi skattar ett samhälle (skattar =tar honungen)
Vi slutskattar och invintrar ett samhälle.
Vi lär oss mer om honungshantering och kvalitet

Deltagaravgift betalas till den lokala biodlarföreningen (ca 800kr). Materialavgift tillkommer, denna betalas till Studieförbundet Vuxenskolan mot faktura.

Böcker beställes vid första träffen och kommer finnas på plats från andra träffen.

Observera att vi regelrätt inte skickar någon bekräftelse på anmälan via e-post direkt efter anmälan, annat än det autosvar du får om att din anmälan är skickad.
Vi skickar kallelse/faktura 1-2 veckor innan kursstart.

För mer information kontakta oss:
Studieförbundet Vuxenskolans kundtjänst 010 - 33 00 900