Djur, natur & miljö

Biodling nybörjare
Kursen omfattar 6 teori-kvällar a 2 timmar per kväll och 2 praktik-dagar i bi-gården. Tillsammans åtta sammankomster om 3 lektionstimmar per gång. Teori-delen startar i början av februari, en kväll per vecka. Vilken veckodag kommer gruppen tillsammans överens om. Praktik-delen börjar månadsskiftet april-maj eller i början av maj - beroende på vädret.

Teori:
Bisamhället och dess invånare. Binas biologi. Biodlarens kupor och utrustning. Genomgång av binas stora betydelse för naturen och våra skördar av bär och frukt. Bisjukdomar med varroabekämpning. Året i bigården. Binas svärmning. Avläggare. Drottningodling. Skattning och honungshantering. Lämplig lokal, honungsslunga o.d. för mindre hobby-biodlare. Invintring.

Praktiken under våren:
Vårundersökning av samhället. Vidare utveckling av samhällena.

Studiematerial
Mina första år som biodlare

Bra att veta
Vi beställer boken så att den finns vid första träffen.
Vi reserverar oss för eventuella prishöjningar.


Anmälningsinformation
Kursen startar vid minst 9 anmälda deltagare.

Vid "Startdatum kommer" startar kursen så fort vi har tillräckligt många anmälda. Anges datum är detta preliminärt och kan bli framflyttat om vi behöver få in fler anmälningar. Observera att vi regelrätt inte skickar någon bekräftelse på anmälan via e-post direkt efter anmälan, annat än det autosvar du får om att din anmälan är skickad. Vi skickar kallelse/faktura 1-2 veckor innan kursstart.


För mer information kontakta oss:
Studieförbundet Vuxenskolans kundtjänst 010 - 33 00 900