Djur, natur & miljö

Det här är kursen för dig som drömmer om att bli biodlare, som just startat biodling på egen hand eller som vill fräscha upp gamla kunskaper!

I kursen får du lära dig biodlingens grunder: hur ett bisamhälle fungerar, vilken utrustning du behöver, hur du ska sköta bina under året och vilka växter som är bra för pollinerande insekter. I kursen ingår också många praktiska moment: hur du handskas med bin på ett tryggt sätt, hur du undersöker bisamhället, hur du skattar och slungar honung och hur du snickrar tillbehör till bikupan. Du får också hjälp och goda råd hur du ska tänka när du skaffar ditt första samhälle. Kursledarna är erfarna biodlare som aldrig tröttnar på att prata om bin och biodling. Till sin hjälp har de föreningens hundratusentals bin.

Kursplanen omfattar 30 studietimmar fördelade på åtta tillfällen. Vi följer Sveriges Biodlares Riksförbunds kursplan i boken Mina första år som biodlare och arbetsboken Min biodling. På www.biodlarna.se kan du läsa mer om kursböckerna.

Kursen äger rum sex tisdagskvällar samt två lördagar kl 10–16. Ett av lördagstillfällena ligger i augusti för att deltagarna ska kunna att skatta och slunga honung från föreningens bisamhällen.

I kursavgiften ingår kurslitteratur och annat material samt kaffe och smörgås, på lördagarna även en enklare lunch.
Kontakta gärna Eva Carlsson om du vill veta mer om kursen: evai.carlsson@gmail.com eller 070-731 45 63.

I samarbete med Södra Inlands Biodlareförening