Djur, natur & miljö

Kom igång med din egen biodling!
För dig som vill skaffa egna kupor eller bara veta mer om bin, honung och pollinering. Denna studiecirkel syftar till att lära ut grunderna i biodling, både teoretiskt och praktiskt. Vi träffas tio gånger och bestämmer gemensamt lämpliga datum för träffar.
Upplagt på följande sätt 6ggr teori, 3 ggr praktik och en gång uppföljning

Studiematerial
Kurslitteratur "Mina första år som biodlare" kan erhållas genom oss till en kostnad om 250 kr som läggs till kursavgiften. Reservation för ev prisförändring från leverantör. Har du redan boken meddela detta vid anmälan.

Startdatum kan bli framflyttat om vi behöver få in fler anmälningar. Observera att vi regelrätt inte skickar någon bekräftelse på anmälan via e-post direkt efter anmälan, annat än det autosvar du får om att din anmälan är skickad.

Vi skickar kallelse/faktura 1-2 veckor innan kursstart.

För mer information och anmälan kontakta oss:
Studieförbundet Vuxenskolans kundtjänst 010 - 33 00 900