Djur, natur & miljö

Grundkursen avser lära Dig tillräckligt mycket för att helt på egen hand kunna sköta en biodling.
Kursbok: Mina första år som biodlare.
Arbetsbok: Min Biodling.
Böckerna ingår i kursavgiften, och delas ut vid första träffen,

Vi håller till vid vår föreningslokal vid Grindmotet i utkanten av Tanum .

Vi räknar med att starta upp 16 mars på onsdagar förutsatt att vi fått tillräckligt många deltagare. Vi följer FHM rekommendationer och räknar med att starta fysiskt , men skulle smittspridning och andra rekommendationer inträffa så kan vi även köra digitalt.

Preliminärt schema - teori.

Träff 1 : Onsdag i Mars
Start/administration av kursen
01 Introduktion av kursen (snabbgenomgång)
02 Livet i bisamhället.
Träff 2 :
03 Biodlarens utrustning.
Träff 3 :
04 Året i bigården del 1, dec - maj.
05 Året i bigården del 2, juni - november.
Träff 4 :
06 Bihälsa/bisjukdomar.
Problem i kupan.
Träff 5 :
07 Bigården och drag växter.
08 Avläggare och något om drottning odling.
Träff 6 :
09 Honung, och honungshantering,
Träff 7 :
10 Praktiskt arbete i bigården.

Praktiken är tänk att omfatta följande moment, med viss reservation:

Pass 1
Vi bekantar oss med bisamhället och dess invånare.
Pass 2
Mera om samhället, och så gör vi avläggare, d.v.s. skapar nya bisamhällen.
Pass 3
Vi skattar ett samhälle. Skattar = tar vara på honungen.

Alla kursdeltagare är också välkomna till föreningens tisdagsträffar.
Det finns mycket lärdom att inhämta på dessa kvällar. Det är alltid någon
erfaren biodlare där, som håller i kvällens verksamhet.

Betalning
Vi skickar kallelse/faktura 1-2 veckor innan kursstart.
För mer information ang kursupplägget kontakta kursledaren Siv Svensson 0706-496873

Med reservation för ändringar

För mer information kontakta oss:
Studieförbundet Vuxenskolans kundtjänst 010 - 33 00 900

Välkomna till en härlig termin med biodling.
Tanums Biodlarförening www.tanumsbiodlare.se, i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan www.sv.se