Djur, natur & miljö

Biodling - ett hantverk i samklang med naturen
Denna studiecirkel syftar till att lära ut grunderna i biodling, både teoretiskt och praktiskt. Efter genomförd kurs ska deltagaren ha tillräcklig kunskap för att sätta igång en egen biodling och ha fått de mest grundläggande kunskaperna om bin. Den som vill kan sedan ta sig och sin biodling vidare genom att bygga på med fler kurser inom biodlingens många fascinerande arbetsområden.

Kursplan
Vi använder boken "Mina första år som biodlare" och kommer att följa dess kursplan.

Studiecirkeln består av tio träffar. Två av kurstillfällena är förlagda till maj 2022 för att få möjlighet att besöka biodlarföreningens bigård på Marigården, Stenungsund. Datum för dessa två tillfällen meddelas senare.

Studiecirkeln arrangeras i samarbete med Stenungsunds biodlarförening.

Anmälningsinformation
På kursavgiften om 800 kr tillkommer litteraturkostnad om 195 kr. Reservation för ev prishöjning. Ange vid anmälan om du inte önskar kurslitteraturen "Mina första år som biodlare".

Studiecirkeln startar vid åtta anmälda deltagare. Om inget datum är utsatt startar kursen så fort vi har tillräckligt många anmälda. Anges datum är detta preliminärt och kan bli fram flyttat om vi behöver få in fler anmälningar.

Observera att vi regelrätt inte skickar någon bekräftelse på anmälan via e-post direkt efter anmälan, annat än det autosvar du får om att din anmälan är skickad. Vi skickar kallelse/faktura 1-2 veckor innan kursstart.

För anmälan eller mer information kontakta oss:
Studieförbundet Vuxenskolans kundtjänst 010 - 33 00 900