Djur, natur & miljö

Biodling är en rolig och lärorik hobby. Det är lätt att bli fascinerad av de flitiga binas samspel med naturen. Livet i bikupan där bina har sina olika uppgifter samt växlingarna över årstiderna. Att få mer frukt och blommor i sin trädgård samt den närliggande naturen, kunna njuta av egen producerad honung. Allt detta genom en bikupas förtjänst.

Som deltagare får du bland annat tips och råd om biskötsel, utrustning och om olika metoder. Vi behandlar hela biodlaråret med allt vad det innebär och målet är att lära sig att förstå hur bisamhället fungerar och lära sig tyda de tecken samhället visar, så att rätt åtgärder sätts in vid rätt tid. Andra ämnen vi tar upp är biets historia, anatomi, skyddskläder, sjukdomar mm. Det blir en del filmvisning och annat åskådningsmaterial samt en kväll med att snickra honungsramar.
Vid kursens slut skall du ha tillräckliga kunskaper att kunna skaffa dig ett eget bisamhälle och ta hand om det.

Frågor? kontakta Roger Hilmersson 0739 34 60 14 / r.hilmersson@gmail.com

OBS! Startdatum är preliminär och kursen kan komma att starta digitalt för att senare gå över till fysiska träffar beroende på smittläget och restriktioner.