Biologisk mångfald i naturbetesmark

Biologisk mångfald i naturbetesmark

Djur, natur & miljö

Biologisk mångfald i naturbetesmark

Jan Uddén, Bohusläns museum, berättar i text och bild om naturbetets betydelse för växter och djur. Betesmarkernas flora har under tusentals år anpassat sin existens i samverkan med bonden och de gräsätande husdjuren. Naturbetet består av ett antal olika naturtyper, alla med sin specifika artsammansättning. Naturbetesmarkerna utgör viktiga bidrag för ekosystemtjänster som berikar och gynnar också mänskligt liv.

Fri entré samt enklare förtäring.

Arrangeras i samarbete med

LRF Tjörn samt Tjörns kommun

För mer information kontakta oss:

Studieförbundet Vuxenskolans kundtjänst 010 - 33 00 900