Hantverk & konst

Bohusstickning

Kursinnehåll
Vill du veta mer om Bohus stickning? Har du länge önskat att sticka ett plagg i Bohus stickning? Vi hjälps åt, vi stickar tillsammans, vi diskuterar och lär oss mer om historien bakom Bohus stickning, garnval, vad som får kallas Bohus stickning mm. Vi tar hjälp av boken Bohus stickning på nytt, the revival, av Viveka Overland.

Studiematerial
Medtag eget material.

Bra att veta
www.alltomhemslojd.se/forening/orust-slojd
Föreningens besöksadress
Södra Strandvägen 17
473 34 Henån

Anmälningsinformation
Om inget datum är utsatt startar kursen så fort vi har tillräckligt många anmälda.
Anges datum är detta preliminärt och kan bli framflyttat om vi behöver få in fler anmälningar.
Observera att vi regelrätt inte skickar någon bekräftelse på anmälan via e-post direkt efter anmälan, annat än det autosvar du får om att din anmälan är skickad.

Cirkeln arrangeras i samarbete med
Orusts slöjd