Hantverk & konst

Bohusfestivalen
Bohusfestivalen förmåner med festivalarmband
6 dagar med Bohus Stickning, hantverk, workshops, föreläsningar, filmvisningar, guidningar, stickcaféer mm.
Vid köp av ett festivalarmband får du förmåner; förtur på bokning av aktiviteter, tillgång till festivalens mingelplatser och stickcaféer, dock under förutsättning att vi kan uppfylla krav om max antal personer i lokalerna. Program och karta kommer finnas på www.bohusfestivalen.se. Vid köp av festivalarmband får du uppdateringar via epost.
Vi gör uppmärksam på att avgift för bokningsbara aktiviteter inte ingår i priset för festivalarmbandet.
The Bohus Festival benefits with festival bracelets
6 days with Bohus Knitting, crafts, workshops, lectures, film screenings, guided tours, knitting cafés etc.
When you buy a festival bracelet, you get benefits; priority for booking activities, access to the festival's mingling venues and knitting cafés, provided, however, that we can meet the requirements for a maximum number of people on the premises. Program and map will be available at www.bohusfestivalen.se. When buying festival bracelets, you will receive updates via email.
Please note that the fee for bookable activities is not included in the price of the festival bracelet.
Förköp
Du bokar din biljett genom att anmäla dig via anmälningsknappen.
För deltagare utanför Sverige, maila anmälan till vast@sv.se
For participants outside Sweden, email registration to vast@sv.se
Arrangeras i samarbete med AngoraGarnet och Bohusfestivalen.

För mer information kontakta oss:
Studieförbundet Vuxenskolans kundtjänst 010 - 33 00 900

Covid-19 information Vi följer noggrant utvecklingen av coronavirusets spridning i samhället. Vi utgår från Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anpassar vår verksamhet efter rådande läge.
Detta kan komma att påverka starten (eller formen) för cirkeln.