Bohusläns fyrar och folk

Bohusläns fyrar och folk

Transport

Bohusläns fyrar och folk
Måndag 8 oktober klockan 19:00-21:00
Maria och Leif Elsby berättar och visar bilder om fyrar och livet på en fyrplats. De visar även ett register på fyrpersonal samt ett lexikon om fyrar som de gjort för Svenska Fyrsällskapets hemsida, öppet för alla.

Fri entré, fika i pausen
Arrangörer: Svenska Fyrsällskapet och Studieförbundet Vuxenskolan

Välkomna!