Hantverk & konst

Få en insikt om grunderna i traditionell bokbindning. Metoden i sin enklaste form med så få specialverktyg som möjligt + hjälpmedel

Vi binder en bok med överdrag av tyg samt tillverkar en enkel förvaringsmapp.

Material ingår

För anmälan eller mer information kontakta oss:
Studieförbundet Vuxenskolans kundtjänst 010 - 33 00 900