Rita & bygg ditt eget hus - tillsammans

Rita & bygg ditt eget hus - tillsammans

Trädgård, hus och hem

Bygg & rita ditt eget hus


Kursinnehåll

Vill du bygga ditt eget hus under 2019? Då kan du vara en av dem som ska delta i byggcirkeln 2018 (forts. kurs 2019) på Egnahemsfabriken, med start den 24 september 2018.
Byggcirkeln använder sig av den traditionella studiecirkelformen för att under höstterminen bena ut problem och utmaningar för deltagarnas planerade husbyggen. Detta innebär i praktiken att vi löser frågor om mark att bygga på, finansiering, utformning, design, ritningar, eventuella lov och byggplanering.

Kursplan

HÖSTEN 2018 (TERMIN 1)
Cirkelperoden under hösten löper 24 september – 8 december. Vi träffas en gång per vecka, och genomför däremellan egna arbetsuppgifter. Träffarna är kvällstid och kan kombineras med arbete, studier eller annan verksamhet. Deltagarna i cirkeln kommer under hösten ta del av gästföreläsningar och erfarenhetsutbyten, samt får stöd av egnahemsfabrikens arkitekter och projektlotsar i framtagandet av sina respektive byggprojekt. Vi genomför även två endagars studieresor (kan du ej delta på någon av dessa, får du avdrag på kurskostnaden 1000kr)

VÅREN 2019 (TERMIN 2) - Fortsättning - observera ett detta inte ingår i kurskostnaden, utan är en frivillig fortsättning på termin 1!
Under vårterminen kommer cirkeldeltagarna att genomföra eller påbörja att genomföra sina planerade byggprojekt, med stöd av Egnahemsfabriken och varandra.

Genom samtidigheten erhålles en gemenskap och möjligheter till att efter vägen stötta varandra i cirkulerande byggbrigader, träffar mm.

Studiematerial

Studiematerial samt hjälp att ta fram ritningar ingår i kursen.

Bra att veta

Cirkeln har utgångspunkt på Egnahemsfabriken i Svanvik, men kommer även lokaliseras på andra platser på Tjörn. Kostnaden inbegriper endast höstterminen, del två omfattar en ny kurskostnad om man vill fortsätta!
Ungdom (upp till 25 år), nyanländ & pensionär (65+) har rabatterat pris och betalar endast 5000kr för hela kursen - ange vid anmälan!
Sista anmälningsdatum är 20 september.

Cirkeln arrangeras i samarbete med Egnahemsfabriken. Egnahemsfabriken Tjörn är ett innovationsprojekt i samverkan mellan civilsamhälle, näringsliv och kommun på Tjörn med målet att skapa fler vägar till egna hem åt fler och etablera en gränsöverskridande mötesplats runt byggande och design på Tjörn.


Anmälningsinformation

Studiecirkeln startar vid 4 anmälda deltagare

Om inget datum är utsatt startar kursen så fort vi har tillräckligt många anmälda.
Anges datum är detta preliminärt och kan bli fram flyttat om vi behöver få in fler anmälningar.

Observera att vi regelrätt inte skickar någon bekräftelse på anmälan via e-post direkt efter anmälan, annat än det autosvar du får om att din anmälan är skickad.
Vi skickar kallelse/faktura 1-2 veckor innan kursstart.

För anmälan eller mer information kontakta oss:

Studieförbundet Vuxenskolans kundtjänst 010 - 33 00 900