Funktionsnedsättning

Café för Gode män

Välkommen till en träff för Gode män med möjlighet till erfarenhetsutbyte och nätverkande.

Under kvällen pratar vi om innehåll på träffar och hur ofta vi vill träffas. Vad finns för behov?

Vi bjuder på fika! Välkomna!

Föreläsare
Under kvällen medverkar personal från Överförmyndarenheten och Studieförbundet Vuxenskolan!

Arrangeras i samarbete mellan Överförmyndarenheten och Studieförbundet Vuxenskolan

Anmälan
För att vi ska kunna veta hur mycket fikabröd vi behöver, anmäl dig helst!

För mer information kontakta oss:
Studieförbundet Vuxenskolans kundtjänst 010 - 33 00 900

Covid-19 information Vi följer noggrant utvecklingen av coronavirusets spridning i samhället. Vi utgår från Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anpassar vår verksamhet efter rådande läge.
Detta kan komma att påverka starten (eller formen) för cirkeln.