Pedagogik

Som cirkelledare är Du vår ambassadör utåt - Du är viktig för oss!

Vi ger dig möjlighet till kompetensutveckling genom våra inspirerande utbildningar som är uppdelade i två steg, grund samt fördjupning.

Kursdagen inleds med fika kl 9.30 och avslutas ca kl 16.

Grundutbildningen innehåller;
Folkbildning och SVs framväxt, roll och uppdrag.
Folkbildningens pedagogik och studieförbundens verksamhetsformer.
Lärprocesser: lärande, kunskap & lärstilar samt din roll som ledare.

Grundutbildningar under våren:
23 februari grund Åmål arr: 63043
23 februari grund språkstöd Uddevalla arr: 63037
30 mars grund Uddevalla arr: 63039
4 maj grund Lilla Edet arr 63977

Efter genomförd grundutbildning kommer du att erbjudas att gå en fördjupningskurs.
Fördjupningskurs under våren är planerad till 2 mars fördjupning Lysekil arr: 63035

Kursdagen är helt kostnadsfri för Dig och vi bjuder på fika & lunch, den faktiska kostnaden
är 2100:-/person, vilket Din avdelning står för. Reseersättning utgår till Dig som är cirkelledare i SV Väst. Välj datum och plats som passar Dig!Du
deltagit får du en gåva av oss som du har användning av i Din vardag.

Anmäl Dig direkt via anmälningsfunktionen eller till SV Väst Kundtjänst på telefon 010-33 00 900 eller via e-post till vast@sv.se