Välkommen till Stala Bygdegård

Måndagen den 25 mars, kl 18.
Filmen är 2,2 timmar lång

Anmälan senast 18 mars till Inga-Lena 0304-223 30.

Entré: 100 kr, under 15 år 40 kr. inkl. fika.

Arrangör: Stala Bygdegårdsförening i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.